Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

         Στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας του σχολείου- οικογένειας και ενόψει της ανανέωσης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020 – 2021, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

       Το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι συνέχεια του πρωινού ισότιμο με αυτό. Στελεχώνεται από δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν και στο πρωινό πρόγραμμα. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 3 διδακτικές ώρες:

ü  Την ώρα της σίτισης-χαλάρωσης (1:20 μ.μ.- 2:00 μ.μ.).

ü  Την ώρα μελέτης-προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης μέρας (2:15 μ.μ.-3:00 μ.μ.)

ü  Την ώρα των δραστηριοτήτων (3:15 μ.μ. -4:00μ.μ. )

   Η αποχώρηση μπορεί να γίνεται είτε στις 3:00 μ.μ. ή στις 4:00μ.μ. δηλώνεται στην αίτηση και είναι δεσμευτική για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

         Το Ολοήμερο Σχολείο θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και ενσωματώθηκε στην ελληνική σχολική πραγματικότητα το 1997. Επιτελεί ,δε, παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό. Παιδαγωγικό, εφόσον τα παιδιά μέσα σε μία σχολική τάξη μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους με τη φροντίδα των εκπαιδευτικών τους, υποβοηθούνται σε δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν και κοινωνικοποιούνται μέσα από μια ετερόκλητη ομάδα που δεν αποτελείται από συμμαθητές της πρωινής τάξης έχει όμως τον ίδιο μαθησιακό στόχο. Σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των μαθητών παίζει και η κοινή εστίαση σε ενιαίο χώρο αλλά και η συνύπαρξή τους στα παιχνίδια των διαλειμμάτων όπου σχηματίζονται νέες μαθητικές ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

     Ο κοινωνικός του ρόλος απευθύνεται στους εργαζόμενους γονείς ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε φάση αναζήτησης εργασίας. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά τους, μέσα στο ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον του σχολείου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να προετοιμάσουν τις σχολικές τους εργασίες.  

       Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το Ολοήμερο Σχολείο δεν είναι “παιδοφυλακτήριο” και για να επιτελέσει αποτελεσματικότερα τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο χρειάζεται τη συνεργασία της οικογένειας. Είναι σημαντικό να παρακολουθούν τα παιδιά ανελλιπώς το πρόγραμμα και να υπάρχει συνέπεια στις υποχρεώσεις τους σ’ αυτό. Διαφορετικά περνάει το λανθασμένο μήνυμα ότι το Ολοήμερο είναι “λύση ανάγκης για φύλαξη”. Συχνά, τα παιδιά στο Ολοήμερο αρνούνται να εφαρμόσουν τους σχολικούς κανόνες παρόλο που στο πρωινό πρόγραμμα τους σέβονται απόλυτα. Αντιδρούν στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών αδικαιολόγητα χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη μελέτη-προετοιμασία σε “διαβουλεύσεις” και συζητήσεις για αδιαπραγμάτευτα θέματα συμπεριφορών με αποτέλεσμα να μεταφέρεται μέρος της δουλειάς στο σπίτι και να το επωμίζονται οι γονείς.

         Σε μακρόχρονη αναιτιολόγητη απουσία των μαθητών/τριών από το πρόγραμμα προβλέπεται διαγραφή απ’ αυτό (ΠΔ. 79/1-8-2019). Οι συνεχείς απουσίες, μακρόχρονες ή περιστασιακές, δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση της ασυνέχειας και ασυνέπειας του παιδαγωγικού έργου που συντελείται στο σχολείο, έργο το οποίο ξεκινάει από το πρωινό και ολοκληρώνεται στο ολοήμερο πρόγραμμα.

        

Για την συμμετοχή του μαθητή/τριας στο ολοήμερο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:

  1. Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο
  2. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Σύλλογος Διδασκόντων του 7ου Δ.Σ. Γέρακα

 

 

Μετά από επιστολή του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με θέμα «Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 21/30-04-2020 του Δ.Σ.) σάς γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στη σελίδα «Covid-19 Υλικό για γονείς» (https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis) έχει αναρτηθεί Οδηγός για Γονείς «Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πανδημία από τον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσουμε μαζί την κρίση», ο οποίος περιέχει συμβουλές για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574/08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων(Γυμνασίων).
Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).
Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.
Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.
 
  
Επισυνάπτονται:
  1. Κατάλογος ΜουσικώνΣχολείων
  2. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Μ.Σ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση
  4. Χωροταξική κατανομή Αττικής
ΘΕΜΑ:    Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021
               
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄   1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Στα  Καλλιτεχνικά  Σχολεία  λειτουργούν  τρεις  κατευθύνσεις: 
α)  Εικαστικών Τεχνών 
β) Θεάτρου-Κινηματογράφου
γ) Χορού.
 
Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).
Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί με  την  αίτηση στο  Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση  μονίμου κατοικίας τους.
Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο?Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.
Οι  Διευθυντές  των  Καλλιτεχνικών  Σχολείων  οφείλουν,  αφού  ελέγξουν  την  ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία:
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810-762610
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-727341
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου, τηλ. 210-5743178
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τηλ. 24610-99875
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, τηλ. 211-4116131
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου, τηλ. 26310-24683