00000084 28

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Δημοτικού πραγματοποιούνται από

2-18 Μαΐου 2018

  1. Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

  1. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).

  1. Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία με βάση το ΠΔ79/1-8-2017:

Οι γονείς / κηδεμόνες:

- υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (παρέχονται από το σχολείο) και

- προσκομίζουν: α) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, β) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας, γ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας και δ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  1. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

  1. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή. Σχετικά με τα όρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής: http://dipe-anatol.att.sch.gr/index.php/sxolikes-perifereies/2655-kathorismos-orion-1ou-2ou-3ou-4ou-5ou-6ou-7ou-8ou-d-s-d-e-geraka-dimou-pallinis

  1. Ωράριο εγγραφών: Καθημερινά 11:30-1:30

Από τη Διεύθυνση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα