Την Πέμπτη 15 Ιουνίου λήγει το σχολικό έτος 2016-2017 και θα δοθούν στους γονείς / κηδεμονες οι τίτλοι προόδου για τις τάξεις Α' έως Ε' και οι τίτλοι σπουδών για την Στ'.

Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται για την παραλαβή των τίτλων και την ενημέρωσή τους από τις 8:15 π.μ.