Αγαπητοί Γονείς,

Διαβάστε παρακαλώ την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας στην οποία διευκρινίζεται ο τρόπος που θα συγκροτηθούν τα τμήματα/υποτμήματα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.