Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών  της Δ΄ τάξης

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, σας  γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποβάλετε την Υπεύθυνη Δήλωση για την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) που θα διδαχθούν οι μαθητές/τριες στην Ε΄ τάξη.

Έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης από το σχολείο ή να το κατεβάσετε από τη σχετική εγκύκλιο που επισυνάπτεται εδώ.

Μπορείτε να το υποβάλετε ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου: mail@7dim-gerak.att.sch.gr (υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο) ή  να το προσκομίσετε στο σχολείο, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.