Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

         Στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας του σχολείου- οικογένειας και ενόψει της ανανέωσης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020 – 2021, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

       Το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι συνέχεια του πρωινού ισότιμο με αυτό. Στελεχώνεται από δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν και στο πρωινό πρόγραμμα. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 3 διδακτικές ώρες:

ü  Την ώρα της σίτισης-χαλάρωσης (1:20 μ.μ.- 2:00 μ.μ.).

ü  Την ώρα μελέτης-προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης μέρας (2:15 μ.μ.-3:00 μ.μ.)

ü  Την ώρα των δραστηριοτήτων (3:15 μ.μ. -4:00μ.μ. )

   Η αποχώρηση μπορεί να γίνεται είτε στις 3:00 μ.μ. ή στις 4:00μ.μ. δηλώνεται στην αίτηση και είναι δεσμευτική για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

         Το Ολοήμερο Σχολείο θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και ενσωματώθηκε στην ελληνική σχολική πραγματικότητα το 1997. Επιτελεί ,δε, παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό. Παιδαγωγικό, εφόσον τα παιδιά μέσα σε μία σχολική τάξη μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους με τη φροντίδα των εκπαιδευτικών τους, υποβοηθούνται σε δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν και κοινωνικοποιούνται μέσα από μια ετερόκλητη ομάδα που δεν αποτελείται από συμμαθητές της πρωινής τάξης έχει όμως τον ίδιο μαθησιακό στόχο. Σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των μαθητών παίζει και η κοινή εστίαση σε ενιαίο χώρο αλλά και η συνύπαρξή τους στα παιχνίδια των διαλειμμάτων όπου σχηματίζονται νέες μαθητικές ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

     Ο κοινωνικός του ρόλος απευθύνεται στους εργαζόμενους γονείς ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε φάση αναζήτησης εργασίας. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά τους, μέσα στο ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον του σχολείου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να προετοιμάσουν τις σχολικές τους εργασίες.  

       Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το Ολοήμερο Σχολείο δεν είναι “παιδοφυλακτήριο” και για να επιτελέσει αποτελεσματικότερα τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο χρειάζεται τη συνεργασία της οικογένειας. Είναι σημαντικό να παρακολουθούν τα παιδιά ανελλιπώς το πρόγραμμα και να υπάρχει συνέπεια στις υποχρεώσεις τους σ’ αυτό. Διαφορετικά περνάει το λανθασμένο μήνυμα ότι το Ολοήμερο είναι “λύση ανάγκης για φύλαξη”. Συχνά, τα παιδιά στο Ολοήμερο αρνούνται να εφαρμόσουν τους σχολικούς κανόνες παρόλο που στο πρωινό πρόγραμμα τους σέβονται απόλυτα. Αντιδρούν στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών αδικαιολόγητα χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη μελέτη-προετοιμασία σε “διαβουλεύσεις” και συζητήσεις για αδιαπραγμάτευτα θέματα συμπεριφορών με αποτέλεσμα να μεταφέρεται μέρος της δουλειάς στο σπίτι και να το επωμίζονται οι γονείς.

         Σε μακρόχρονη αναιτιολόγητη απουσία των μαθητών/τριών από το πρόγραμμα προβλέπεται διαγραφή απ’ αυτό (ΠΔ. 79/1-8-2019). Οι συνεχείς απουσίες, μακρόχρονες ή περιστασιακές, δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση της ασυνέχειας και ασυνέπειας του παιδαγωγικού έργου που συντελείται στο σχολείο, έργο το οποίο ξεκινάει από το πρωινό και ολοκληρώνεται στο ολοήμερο πρόγραμμα.

        

Για την συμμετοχή του μαθητή/τριας στο ολοήμερο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:

  1. Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο
  2. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Σύλλογος Διδασκόντων του 7ου Δ.Σ. Γέρακα