Οι εγγραφές για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Δημοτικού θα πραγματοποιούνται από 15-30 Μαΐου 2020. (Ωράριο Εγγραφών: 9:00π.μ-12:00μ.μ).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. (Συμπληρώνεται και υπογράφεται στη δεύτερη σελίδα).
 • Αποδεικτικό στοιχείο διαμονήςαπό το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. π.χ. λογαριασμός ρεύματος, νερού.
 • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. (Παραλαμβάνεται από το νηπιαγωγείο που είναι γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια.)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας. Η σελίδα στην οποία αναγράφεται το όνομα του/της μαθητή/τριας και οι δύο τελευταίες σελίδες που φαίνονται τα εμβόλια που έχουν γίνει. (Προσκομίζεται και το βιβλιάριο για διασταύρωση)
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από Παιδίατρο. Το ΑΔΥΜ είναι απαραίτητο έγγραφο για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορεί να προσκομιστεί και τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Αίτηση για εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο γονέας- κηδεμόνας επιθυμεί ο/η μαθητής/τρια να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Ολοήμερου.
 • Βεβαιώσεις εργασίας και των δυο γονέων ή κάρτας ανεργίας . (Εφόσον κατατεθεί αίτηση εγγραφής για το Ολοήμερο. )

 

Διαδικασία Εγγραφής

Τα έντυπα εγγραφής που πρέπει να συμπληρωθούν, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του σχολείου από 15-5-2020 καθώς και το σχετικό έγγραφο με τα όρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
Όσοι γονείς - κηδεμόνες επιθυμούν, μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα τα σχετικά έγγραφα και να τα προσκομίσουν συμπληρωμένα στο σχολείο (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) για να πρωτοκολληθεί η αίτηση-δήλωση εγγραφής.
Σε αντίθετη περίπτωση ο γονέας/κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο και παραλαμβάνει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση έντυπα σε φάκελο. Τα συμπληρώνει, τα υπογράφει εκτός σχολείου και τα καταθέτει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να έχει μαζί του. (Το ΑΔΥΜ μπορεί να προσκομισθεί το Σεπτέμβριο).
Προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα πραγματοποιείται καμιά εγγραφή χωρίς την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την ορθή συμπλήρωσή τους και θα δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.
Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης στο e- mail του σχολείου: mail@7dim-gerak.att.sch.gr.
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να προσκομιστούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο σχολείο (εκτός του ΑΔΥΜ).
Τα έγγραφα δεν θα συμπληρώνονται στο σχολείο. Μπορείτε για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις να απευθύνεστε τηλεφωνικά στη διεύθυνση του σχολείου (Τηλ.: 2106618649)
Κατά την προσέλευση στο σχολείο για την παραλαβή ή κατάθεση δικαιολογητικών θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του ΕΟΔΔΥ (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικού).
 
Επισυνάπτονται:
 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας
 3. Αίτηση για εγγραφή στο ολοήμερο
 4. Λίγα λόγια για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 2020-2021
 5. Όρια σχολείων Δήμου Γέρακα