Φτιάξαμε το ωρολόγιο πρόγραμμα  μαθημάτων χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου.

 

Δ' τάξη