Σχεδιάσαμε την διάταξη των θρανιων μας, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου.

 

Δ' τάξη

 

 

 E' τάξη

 

 ΣΤ' τάξη