Καμαρώσαμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δ', Ε' και Στ' τάξεων που πήραν μέρος στην καθιερωμένη παρέλαση για την εθνική μας εορτή.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.