Με την Πράξη αρ. 53 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 7ZHB4653ΠΣ-Ψ53) επανακαθορίζονται τα όρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου ως εξής :

Περικλέους – Ανθέων (και προέκταση αυτής ως Ελ. Βενιζέλου ) - Μυρτιάς (εξ’ ολοκλήρου) - Κλεισθένους - Αριστείδου – Αριστοτέλους – Περικλέους.

 

(Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της πράξης με θέμα : Καθορισμός Ορίων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Παλλήνης από τον ιστότοπο του Διαύγεια)