Δείτε τους μαθητές του σχολείου μας στην τάξη που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2016-2017).

Το δυναμικό του Σχολείου που εμφανίζεται στις παραπάνω καταστάσεις είναι σύμφωνο με τα στοιχεία των μαθητών που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί στα μητρώα των Σχολείων.
Η κατανομή των μαθητών στα σχολεία έχει γίνει με βάση τα νέα όρια και με την επιφύλαξη διόρθωσης πιθανών λαθών στα παραπάνω στοιχεία.