2ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα

Σχολικό έτος 2015-2016

Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

 με την έναρξη της σχολικής  χρονιάς  θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχηθούμε υγεία και δύναμη στην κοινή μας προσπάθεια.

Κοινός στόχος όλων όσων μετέχουμε στη σχολική  ζωή είναι, το σχολείο να λειτουργεί ως μια ασφαλής κοινότητα η οποία θα συντελεί καθημερινά στη ψυχοσωματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Για την πραγμάτωση του στόχου αυτού παραθέτουμε μερικούς από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Η φοίτηση των μαθητών

 • Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι ενεργή, τακτική και συστηματική.
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος.
 • Σε περίπτωση που κάποιος  γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της τάξης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας( ΑΔΥΜ το χορηγεί το σχολείο, συμπληρώνεται από τον παιδίατρο και έχει ισχύ για τρία χρόνια). Την  οι  μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
 • Διαλείμματα γίνονται τις εξής ώρες :           1)  9:40 - 10:00,  2) 11:30 - 11:45,

                                                                                 3) 12:25 - 12:35, 4) 13:15 - 13:25.

 • Το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7:55 έως τις 8:10 και από τις δυο εισόδους του σχολείου. Στη συνέχεια οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν για λόγους ασφαλείας.
 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Οι γονείς συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την πόρτα του σχολείου και στη συνέχεια αποχωρούν. Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται και να παραμένουν στο χώρο του σχολείου.
 • Τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αποχώρηση των μαθητών από τις εισόδους του σχολείου οι γονείς δεν πρέπει να συνωστίζονται αλλά να αφήνουν ελεύθερο χώρο για τη μετακίνηση των μαθητών.
 • Η στάθμευση των αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Με τη λήξη των μαθημάτων στις 14:00 (όταν εκτελείται πλήρως το πρόγραμμα), οι μαθητές αποχωρούν με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα οι μαθητές της Α΄ τάξης  και στη συνέχεια οι μαθητές της  Ε΄ και  Στ΄ τάξης από  την έξοδο στην οδό  Γαργηττού. Ενώ οι μαθητές της Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης από την έξοδο στην οδό  Ανακρέοντος και  Ευμενούς.
 • Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο με τη συνοδεία του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί εγγράφως σχετική δήλωση προς το σχολείο.
 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.
 • Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου γίνεται πάντα με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης ή η διεύθυνση.
 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει  να προσέρχονται έγκαιρα  για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους, κάθε καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα.
 • Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο ολοήμερο Πρόγραμμα αποχωρούν με βάση τη σχετική δήλωση που έχουν κάνει  οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Γονείς – κηδεμόνες

 • Ο γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το δάσκαλο του παιδιού του για  σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακά θέματα ώστε να υπάρξει η καλύτερη προσέγγιση  από την πλευρά του σχολείου.
 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (θα γνωστοποιούνται εγκαίρως). Σε περίπτωση έκτατης ενημέρωσης ορίζεται σχετική συνάντηση σε συνεννόηση με το σχολείο.
 • Οι γονείς πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του σχολείου.
 • Στο χώρο του σχολείου κανένας  μη εκπαιδευτικός  δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να επιπλήττει μαθητή. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νουθεσία, την επίπληξη και τον έπαινο είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Για ό,τι σας απασχολεί ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου οι οποίοι και θα επιληφθούν του θέματος.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Αγαπητοί γονείς, επιθυμούμε την ειλικρινή και αδιάλειπτη συνεργασία οικογένειας σχολείου. Μέσα από αυτήν θα επιτύχουμε τον κοινό στόχο μας που είναι η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξη και η πρόοδος των παιδιών μας.

Οι διευθύντριες & το εκπαιδευτικό προσωπικό του

 

2ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα